Zaproszenie Biskupów Litwy do mostu modlitwy

Drodzy Bracia i Siostry, 

W maju rozpoczyna się najpiękniejszy czas w roku, kiedy ożywione po zimie i ozdobione kwiatami stworzenie głosi przesłanie życia. Za dar życia jesteśmy przede wszystkim wdzięczni Bogu, ale najbliższymi współpracownikami Pana w dawaniu życia są nasi rodzice. Według papieża Franciszka „mężczyzna i kobieta, ojciec i matka, są zarówno współpracownikami, jak i interpretatorami Boga Stwórcy. Pokazują swoim dzieciom macierzyńskie i ojcowskie oblicze Pana ”(por. AL, 172). 

W naszym kraju mamy piękną tradycję obchodzenia Dnia Matki w pierwszą niedzielę maja i Dnia Ojca w pierwszą niedzielę czerwca. Tęsknimy za macierzyńskim ciepłem i ojcowskim słowem! Dlatego widząc ogromne znaczenie rodziny w życiu społeczeństwa i Kościoła, zapraszamy Was do wzięcia udziału we wspólnej modlitwie podczas nabożeństw majowych i czerwcowych, zwłaszcza od Dnia Matki do Dnia Ojca, która stanie się mostem, łączącym rodziców i dzieci oraz wzmocni rodziny. Mosty są budowane w celu połączenia różnych brzegów. Sakrament małżeństwa jednoczy różne osoby w rodzinę, która potrzebuje wsparcia Kościoła, państwa, społeczeństwa. 

Odpowiadając na najgłębsze potrzeby rodziny, zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych i czerwcowych, prosząc o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny oraz modląc się o łaski do Najświętszego Serca Jezusowego. Nic tak nie jednoczy rodziny, jak wspólna modlitwa jej członków, która jest największym jej dobrem. 

Niech nasze rodziny, umocnione łaskami Pana, sta się miejscami komunii i modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi (por. AL 325). 

 

. 

Modlitwa do Świętej Rodziny 

(według Amoris laetitia) 

Jezu, Maryjo i Józefie, 

z ufnością zwracamy się do was, 

to Was rozświetliła prawdziwa miłość. 

 

Święta Rodzino z Nazaretu, 

uczyń i nasze rodziny 

miejscem wspólnoty i modlitwy, 

autentycznymi szkołami Ewangelii 

i małymi Kościołami domowymi. 

 

Święta Rodzino z Nazaretu, 

niech nie panuje w naszych rodzinach 

przemoc, zamknięcie i podziały, 

każdy kto został zraniony albo zgorszony, 

niech doświadczy pocieszenia i uleczenia. 

 

Święta Rodzino z Nazaretu 

pomóż wszystkim zrozumieć, 

jak piękna jest rodzina w zamyśle Boga 

i zachowaj ją świętą i nienaruszoną 

 

Jezu, Maryjo i Józefie, 

usłyszcie i wysłuchajcie naszego błagania. 

Amen. 

 

Modlitwa za Rodzinę – fundament społeczeństwa i państwa 

 

Wszechmogący, wieczny Ojcze, pokornie prosimy w imię Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przebacz grzechy popełnione przez nasz naród, daj nam moc przyjąć tych, którzy Cię odrzucają, pomóż zachować wolność Ojczyzny i chronić rodzinę  fundament społeczeństwa i państwa.  

Ojcze, mocą swojej miłosiernej miłości powstrzymaj zło i oświeć rozum oraz serca ludzi, aby mogli wybierać dobro. Amen.