Miejscowosci

Miejscowości, które należą do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole :

 Antonele; Antonajcie; Astyki; Bortkuszki; Dzierżaniszki; Drawcze; Darkuszki; Ejciuny; Gierwiaty; Gładkiszki; Granże; Gryciuny; Gudolino; Jawniuny; Kiemiele; Kobyliszki; Karszynałówka; Kwaksy; Krumieniszki; Lipówka; Miedziuki; Maśluki; Mejszagoła; Monastyrka; Osinówka; Pojodzie; Pobłyndzie; Plekiszki; Romaniszki; Roskoszna; Soły; Szawle; Stepary; Sanguniszki; Sokielniszki; Uliczela; Użubłędzie; Wirszuły; Żarnawogi; Zyndule.