Proboszczowie pelniące poslugę w parafii Mejszagolskiej:

29. Ks. Witold Michałowski                     od 2019 r.

28. Ks. prałat Jan Kasiukiewicz              od 2016 r. do 2019 r.

27. Ks. Józef Aszkielowicz                      od 2002 r. do 2016 r.

26. Ks. Mirosław Balcewicz                     od 1994 r. do 2002 r.

25. Ks. prałat Józef Obrembski               od 1950 r. do 1994 r.

24. Ks. Józef Szołkowski                         od 1940 r. do 1950 r.

23. Ks. Michał Michniewicz                      od 1937 r. do 1940 r.

22. Ks. Stanisław Klimm                           od 1935 r. do 1937 r.

21. Ks. Michał Grabowski                         od 1927 r. do 1935 r.

20. Ks. Tomasz Kakareko                         od 1909 r. do 1927 r.

19. Ks. Wincenty Gabszewicz                   od 1907 r. do 1909 r.

18. Ks. Alfons Petrulis                               od 1903 r. do 1907 r.

17. Ks. Stanisław Witold Puchalski           od 1899 r. do 1903 r.

16. Ks. Stefan Urbanowicz                        od 1860 r. do 1899 r.

15. Ks. Antoni Stanilewicz                         od 1811 r. do 1860 r.

14. Ks. Józef Cuchowicz                           około 1810 r.

13. Ks. Stanisław Pietkiewicz                    około 1795 r.

12. Ks. Kołłyszko                                       około 1788 r.

11. Ks. Czakiewicz                                     około 1780 r.

10. Ks. Paweł Okulicz-Czaszkiewicz          około 1772 r.

9. Ks. Beynart                                             około 1760 r.

8. Ks. Ostrowski                                          około 1750 r.

7. Ks. Mitik                                                   około 1733 r.

6. Ks. Narkiewicz                                         od 1688 r. do 1694 r.

5. Ks. Bakotowski                                        około 1610 r.

4. Ks. Żochowski                                         około 1589 r.

3.kanonik Wacław Czyrka                            około 1545 r.

2. Ks. Jakub                                                  od 1477 r. do 1484 r.

1. kanonink Mikołaj                                        około 1397 r.