Vaikų krikštas iki 7 metų

Norėdami pakrikštyti vaiką mūsų bažnyčioje, iš pradžių (ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki Krikšto dienos) zakristijoje turime susitarti dėl datos ir laiko rezervavimo Krikšto Sakramentui. 

Nuo 7 metų amžiaus ir vyresnių vaikų ir paauglių krikštas

Nuo 7 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei paaugliai krikštijami tik praėję pasiruošimo krikštui ir Pirmajai Komunijai programą. Pasiruošimo pamokos vyksta nuo spalio iki gegužės mėnesio. Registracijos laikas skelbiamas kiekvienais metais rugsėjo mėnesio Sekmadieniais bažnyčioje per  Šv. Mišias ir internetinėje svetainėje.

 

Suaugusiųjų krikštas

Dėl suaugusiųjų krikšto prašome kreiptis į parapijos kunigą, jo budėjimo metų.

 

Kas gali būti krikšto tėvais?

  • Tik katalikai (krikščionis ne katalikas gali būti tik krikšto liudininku).
  • Ne jaunesni kaip 16 metų.
  • Priėmę Sutvirtinimo Sakramentą.
  • Jei yra sukūrę šeimą, turi būti priėmę Santuokos Sakramentą.

 

Krikšto apeigoms turėkite:

  • baltą krikšto drabužėlį (vaiką galite iš anksto aprengti baltos spalvos krikšto rūbais)
  • krikšto žvakę
  • asmens tapatybes dokumentus (tėvai ir krikšto tėvai), kurie bus reikalingi zakristijoje dar prieš Krikštą

 

Adresas

Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija

Vilniaus g. 18, LT-14242, Maišiagala.

Kodas : 191302034 

Banko sąskaita:

AB SEB bankas 

LT85 7044 0600 0409 5654  

BIC / SWIFT: CBVILT2XXXX

Telefonas

Parapijos kanceliarija:
+370 5 249 4493

Mob. Tel. +370: 662 24469

Nuo pirmadienio iki šeštadienio:
9.00 – 18.00

Sekmadienį: 13.00 – 15.00

Facebook