Informacija norintiems priimti Santuokos Sakramentą Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje  

Jeigu apsisprendėte tuoktis mūsų bažnyčioje, tai iš pradžių turime susitarti dėl Santuokos datos ir laiko rezervavimo bažnyčios zakristijoje ne vėliau kaip prieš 5 mėnesius iki numatytos Jūsų Santuokos dienos. 

Kokių dokumentų Jums reikės? 

 • Krikšto liudijimo (išrašas iš bažnyčios, kurioje buvote krikštytas (-a). Liudijimas galioja 6 mėn. 
 • Laisvos būklės liudijimo, patvirtinančio, jog anksčiau nebuvote sudaręs(-iusi) bažnytinės santuokos (laisvos formos liudijimo, išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas(-a). Liudijimas galioja 6 mėn. Šis liudijimas dažniausiai išduodamas kaip vienas dokumentas su krikšto liudijimu. 
 • Leidimo tuoktis už parapijos ribų, jei nesate mūsų parapijietis (-ė) (išduodama parapijoje, kurios teritorijoje gyvenate). Leidimas galioja 6 mėn. 
 • Pažymos apie išklausytus pasirengimo bažnytinei santuokai kursus (daugiau informacijos www.vasc.lt). 

 

 • Jei vienas iš ketinančiųjų tuoktis yra pakrikštytas ne Katalikų Bažnyčioje arba yra nekrikštytas, reikalingas katalikų pusės gyvenamosios vietos arba santuokos vietos vyskupo leidimas mišriai santuokai arba atleidimas nuo skirtingo kulto kliūties. 
 • Santuokos, kai vienas ar abu sužadėtiniai yra ne Lietuvos piliečiai, bažnyčioje gali būti laiminamos tik tada, kai sužadėtiniai yra užregistravę civilinę santuoką Civilines metrikacijos skyriuje. Ne vėliau negu savaitė prieš bažnytinę santuoką reikės mums atnešti arba atsiusti el. paštu civilinės santuokos registracijos liudijimo kopiją. 
 • Jeigu vienas iš sutuoktinių anksčiau buvo sudaręs civilinę santuoką, reikės pateikti santuokos/ištuokos liudijimo kopiją.       

Lietuvos valstybė pripažįsta Santuokos registraciją Katalikų bažnyčioje nustatyta tvarka (nėra būtinumo papildomai Jums registruoti Santuoką Civilinės metrikacijos skyriuje). 

Surinkę visus reikiamus dokumentus, ne vėliau kaip 3 mėn. iki santuokos, turėsime kartu užpildyti priešsantuokinės apklausos anketą. Anketą užpildome kartu su Jumis parapijos raštynėje šeštadieniais 10.00 – 11.00 val. 

Pildant apklausos anketą reikės:  

 • turėti visus aukščiau išvardytus dokumentus; 
 • turėti asmens dokumentus; 
 • žinoti, kur ir kada buvo priimtas Sutvirtinimo sakramentas; 
 • žinoti Santuokos liudytojų vardus, pavardės ir jų adresus; 
 • pildant priešsantuokinės apklausos anketą būtinas abiejų sužadėtinių dalyvavimas; 

Pasirengimo bažnytinei santuokai kursuose galima dalyvauti: 

 • Vilniaus Arkivyskupijos Šeimos centre (daugiau informacijos: www.vasc.lt) 

Primename apie pareigą sužadėtiniams prieš Santuokos Sakramentą atlikti išpažintį. 

Mūsų parapijoje išpažinčių klausoma kasdien (išskyrus pirmadieniais) prieš Šv. Mišias. 

 

Adresas

Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija

Vilniaus g. 18, LT-14242, Maišiagala.

Kodas : 191302034 

Banko sąskaita:

AB SEB bankas 

LT85 7044 0600 0409 5654  

BIC / SWIFT: CBVILT2XXXX

Telefonas

Parapijos kanceliarija:
+370 5 249 4493

Mob. Tel. +370: 662 24469

Nuo pirmadienio iki šeštadienio:
9.00 – 18.00

Sekmadienį: 13.00 – 15.00

Facebook