Marijos Legioneriai 

Maišiagalos parapijoje veikia Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nusidejėlio Gynėjos legionas. 

Marijos Legionas yra tarptautinis katalikų pasaulečių judėjimas įkurtas 1921 m. Airijos sostinėje Dubline. Marijos Legiono šūkis: „Per Marija prie Jėzaus“. Mūsų parapijoje Marijos Legionas įkūrtas rugpjūčio 26 d. 2006 metais.  

Marijos Legiono veikla:

  • Nešame Gerąją Naujiena kiekvienam sutiktajam; 
  • Apaštalavimas parapijoje; 
  • Senelių globos namų lankymas; 
  • Katalikiškos spaudos platinimas; 
  • Naujų narių ieškojimas; 
  • Piligriminės kelionės; 
  •  Dalyvavimas rekolekcijose; 

 

Marijos Legiona sudaro aktyvus nariai, o taip pat nariai pagalbininkai. Aktyvūs nariai įsipareigoja lankyti kas savaitinį susirinkimą. Nariai pagalbininkai kurių turime 80 yra besimeldžanties Marijos Legiono sparnas, jie kasdieną meldžiasi Legiono maldas ir vieną rožinio dalį. 

Parapijos legioneriai renkasi kiekvieną sekmadienį (10.45-12.00) parapijos namuose. Susidomejusius Marijos Legiono veikla nuoširdžiai kvečiame prisijungti. 

 

 

 

Adresas

Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija

Vilniaus g. 18, LT-14242, Maišiagala.

Kodas : 191302034 

Banko sąskaita:

AB SEB bankas 

LT85 7044 0600 0409 5654  

BIC / SWIFT: CBVILT2XXXX

Telefonas

Parapijos kanceliarija:
+370 5 249 4493

Mob. Tel. +370: 662 24469

Nuo pirmadienio iki šeštadienio:
9.00 – 18.00

Sekmadienį: 13.00 – 15.00

Facebook